• Žádost ze dne 23. 12. 2011
  23.12.2011

  Žádost společnosti xxxx yyyy o informaci dle zákona č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, o poskytnutí údajů jednotlivých stavebníků a staveb administrativních a komerčn... Celý článek

 • Žádost ze dne 21. 12. 2011
  21.12.2011

  V rámci psaní bakalářské práce na téma Uplatňování principů transparentnosti ve veřejné správě, žádám o sdělení informace, jestli váš úřad zahrnuje mezi tzv. povinné osoby podle zákona č. 159/2006 Sb.... Celý článek

 • Žádost ze dne 15. 12. 2011
  15.12.2011

  Seznam domů / zúčtovacích jednotek na území MČ Praha 3, které jsou napojené na kotelny v majetku MČ Praha 3 a spravované Správou komunálního majetku Praha 3 a.s., včetně následujících doplňujících inf... Celý článek

 • Žádost ze dne 12.12.2011
  12.12.2011

  Seznam domů/zúčtovacích jednotek na území MČ Praha 3, které jsou napojené na kotelny v majetku MČ Praha 3 a spravované Správou komunálního majetku Praha 3 a.s., včetně následujících doplňujících infor... Celý článek

 • Žádost ze dne 25. 11. 2011
  25.11.2011

  Žádost paní XY o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, zda byla Městská část Praha 3 při prodeji domu čp. 2391/Šrobárova 23, na pozemcích parc.č. 36... Celý článek

 • Žádost ze dne 15. 11. 2011
  15.11.2011

  Žádost společnosti xxxx yyyy o informaci dle zákona č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, o poskytnutí některých správních rozhodnutí vztahujících se ke stavbě „Novostav... Celý článek

 • Žádost ze dne 11. 10. 2011
  11.10.2011

  Žádost pana xxxx yyyy o informaci dle zákona č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve věci výzvy zdejšího stavebního odboru, č.j. OV/1979/11/Pap, ze dne 8. 9. 2011, jíž ... Celý článek

 • Žádost ze dne 21. 09. 2011
  21.09.2011

  Vážený pane, vážená paní, na základě zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím si Vás dovoluji požádat o poskytnutí následující informace: 1. Zápis z jednání zastupitelstva a usnese... Celý článek

 • Žádost ze dne 17. 08. 2011
  17.08.2011

  Vážení, na základě zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, si Vás dovolujeme požádat o níže specifikované informace: - jmenný seznamu zastupitelů Va... Celý článek

 • Žádost ze dne 17. 08. 2011
  17.08.2011

  Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., Oživení, o.s., Ing. Štěpán Rattay, předseda sdružení, Lublaňská 18, Praha 2 - Specifikované informace: jmenný seznam povinných osob z Vaší... Celý článek

 • Žádost ze dne 08. 08. 2011
  08.08.2011

  Vážení, na základě zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, si Vás dovolujeme požádat o níže specifikované informace: - jmenný seznamu zastupitelů Vaší m... Celý článek

 • Žádost ze dne 15. 07. 2011
  15.07.2011

  Žádost paní xxxx yyyy o informaci dle zákona č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění - povolení 4 ks reklamních zařízení na pozemcích parc. č. 4389/6 v k.ú. Žižkov, 2170/1 ... Celý článek

 • Žádost ze dne 15. 07. 2011
  15.07.2011

  Žádost paní XY o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, zda mají reklamní nosiče umístěné na pozemcích parc.č. 4389/6 v k.ú. Žižkov, 2170/1 v k.ú. Ži... Celý článek

 • Žádost ze dne 11. 06. 2011
  11.06.2011

  Žádost pánů XY o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, o poskytnutí kopií Pravidel prodeje nemovitého majetku pro I., II., III. a IV. etapu privatiz... Celý článek

 • Žádost ze dne 24. 05. 2011
  24.05.2011

  Žádost občanského sdružení xxxx yyyy o informaci dle zákona č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve věci provádění stavby „Novostavba OAC Millenium 2008 – 1. etapa – sp... Celý článek

 • Žádost ze dne 03. 05. 2011
  03.05.2011

  Na základe zákona c. 106/1999 Sb., o svobodném prístupu k informacím, si Vás dovoluji požádat o níže uvedené informace, jež potrebuji pro svuj výzkum výkonu politických práv cizincu, který provádím ... Celý článek

 • Žádost ze dne 14. 04. 2011
  14.04.2011

  Žádost pana xxxx yyyy o informaci dle zákona č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ohledně způsobu informování občanských sdružení evidovaných u zdejšího stavebního úřad... Celý článek

 • Žádost ze dne 04. 04. 2011
  04.04.2011

  Žádost paní XY o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, o znalecký posudek, zpracovaný pro potřeby privatizace domu Habrová 2655/4. Žádosti paní XY, ... Celý článek

 • Žádost ze dne 23. 02. 2011
  23.02.2011

  Na základě výše zmíněného zákona, bychom Vás rádi požádali o informaci, kolik zaměstnanců na hlavní pracovní poměr dle par. 33 zák. 262/2004 Sb., zaměstnává Vaše městská část a kolik z toho to počtu j... Celý článek

 • Žádost ze dne 15. 02. 2011
  15.02.2011

  Žádost pana xxxx yyyy o informaci dle zákona č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, o poskytnutí kopií dokumentů k žádosti společnosti xxxx yyyy o náhradu škody. Na zákla... Celý článek