• Žádost ze dne 24. 10. 2018
  04.12.2018

  Spolek pro ochranu zeleně Na Krejcárku, Pražačce a Na Balkáně Úřad městské části Praha 3 Havlíčkovo nám. 9/700 130 85 Praha 3 V Praze dne 24. 10. 2018 Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona... Celý článek

 • Žádost ze dne 1.11. 2018
  04.12.2018

  Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů   Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k in... Celý článek

 • Žádost ze dne 7. 11. 2018
  04.12.2018

  Vážený pane inženýre, V návaznosti na naši dřívější spolupráci bychom Vás rádi požádali o vyhotovení kopií určitých listin, které jsou podstatnými listinami ve stavebních řízení týkajících se výsta... Celý článek

 • Žádost ze dne 13.11. 2018
  04.12.2018

  Dobrý den, ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupuk informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vás tímto žádám o poskytnutí následujícíchinformací:       - Jaký... Celý článek

 • Žádost ze dne 15.11. 2018
  04.12.2018

  1. žádost o poskytnut í informace podle zákona č. 106/ 1999 Sb., o svobodn ém přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem této žádosti je  poskytnutí  dokumentace  ke... Celý článek

 • Žáodst ze dne 15.11. 2018
  04.12.2018

  1. žádost o poskytnut í i nformace podle zákona č. 1 06/ 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,ve znění pozdějších předpisů. Předmětem této žádosti je poskytnutí dokumentace ke všem dotačním žád... Celý článek

 • Žádost ze dne 20.11. 2018
  04.12.2018

  Vážení, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím , ve znění pozdějších předpisů, vás žádám o zodpovězen í otázek (dotazník) uvedených v příloze. Přiložený dokument spolu s... Celý článek

 • Žádost ze dne 26.11. 2018
  04.12.2018

  Dobrý den,    Chtěl bych Vás požádat o zaslání dokumentu v elektronické podobě:    Znalecký posudek č. 1907/11/2012, vyhotovený znalcem Ing. Arch. Jiřím Musálkem o ceně nemovit... Celý článek

 • Žádost ze dne 5. 9. 2018
  15.11.2018

  Věc:     Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.   Vážená paní  vedoucí, obracím   se   na   Vás  ... Celý článek

 • Žádost ze dne 7. 9. 2018
  15.11.2018

  Vážená paní,vážený pane, v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Vás tímto žádám o poskytnutí následujících informací: Existuje ve Vaší městské části nějaký dotačn... Celý článek

 • Žádost ze dne 30. 9. 2018
  15.11.2018

  Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "*informační zákon*"), Vás žádám o zpřístupnění následujících informaci:   1. P... Celý článek

 • Žádost ze dne 13. 9. 2018
  15.11.2018

  Úřad městské části Prahy 3 Seifertova 51 130 85 Praha 3 podatelna@praha3.cz V Praze dne 13. 9. 2018 Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informadm V soul... Celý článek

 • Žádost ze dne 4. 10. 2018
  15.11.2018

  Věc: Žádost o poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb. Důvod žádosti: vlastníme dům č.p.895 Koněvova ulice Praha 3    Na žádost společnosti Jawa Klub Praha , Koněvova 910... Celý článek

 • Žádost ze dne 30. 9., 2018
  15.11.2018

  *Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů* Úřad městské části Praha 3 Havlíčkovo náměstí 700/9 130 00 Praha 3 - Žižkov V... Celý článek

 • Žádost ze dne 11. 10. 2018
  15.11.2018

  Dobrý den, ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vás tímto žádám o poskytnutí následujících informací ohledně budovy Jeseniova 60 na Žižkově: Z jakého konkrétní... Celý článek

 • Žádost ze dne 9. 10. 2018
  15.11.2018

  Vážená paní magistro, v návaznosti na mou žádost o informace podanou ve výše nadepsané věci, jakož i v návaznosti na Váš přípis ze dne 3.7. 2018, jímž jsem byl informován, že predmětné řízeni veden... Celý článek

 • Žádost ze dne 29. 10. 2018
  15.11.2018

  Vážení, tímto si dovoluji si požádat o zaslání anonymizované verze konečného rozhodnutí vydaného ve správním řízení vedeném Úřadem Městské části pro Prahu 3, Oddělení přestupkového řízení pod sp. zn.... Celý článek

 • Žádost ze dne 6. 8. 2018
  19.09.2018

  Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Povinný subjekt: Městská část Praha 3 Vážená paní, vážený pane, Proc si nelze na vasem uradu... Celý článek

 • Žádost ze dne 14. 8. 2018
  19.09.2018

  Dobrý den, na základě zákona č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím bych se rád dotázal: Jak, kým, kdy, od kolika hodin a z jakého důvodu byla Gabriela Pecićová omluvena z 22.schůze Za... Celý článek

 • Žádost ze dne 6. 8. 2018
  19.09.2018

  Vážení, na základě zákona č. 106/1999 Sb. – o svobodném přístupu k informacím, žádám o odpovědi na následující dotazy:  Vlastní vaše městská část objekt, který mateřské a základ... Celý článek