• Žádost ze dne 6. 8. 2018
  19.09.2018

  Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Povinný subjekt: Městská část Praha 3 Vážená paní, vážený pane, Proc si nelze na vasem uradu... Celý článek

 • Žádost ze dne 14. 8. 2018
  19.09.2018

  Dobrý den, na základě zákona č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím bych se rád dotázal: Jak, kým, kdy, od kolika hodin a z jakého důvodu byla Gabriela Pecićová omluvena z 22.schůze Za... Celý článek

 • Žádost ze dne 6. 8. 2018
  19.09.2018

  Vážení, na základě zákona č. 106/1999 Sb. – o svobodném přístupu k informacím, žádám o odpovědi na následující dotazy:  Vlastní vaše městská část objekt, který mateřské a základ... Celý článek

 • Žádost ze dne 1. 8. 2018
  19.09.2018

  Městská část 1 – 22                                V Praze dne 1.8.2018 ... Celý článek

 • Žádost ze dne 1. 8. 2018
  19.09.2018

  Vážená paní, vážený pane, podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Vás žádám o sdělení o počtu registrovaných psů ke dni 30. 6. 2018 v městské čá... Celý článek

 • Žádost ze dne 30. 7. 2018
  19.09.2018

  CENOVÁ MAPA Městská část Praha 3 Odbor výstavby Seifertova 51, 130 59 Praha 3 k rukám váženého pana Ing. Václava Tětka, vedoucího odboru V Praze dne 30.7.2018 Věc: Žádost o vyhotovenf kopi... Celý článek

 • Žádost ze dne 27. 7, 2018
  19.09.2018

  Žádost o informace Dobrý den, tímto Vás jako zastupitel Městské části Praha 3 v souladu s ustanoveními§ 51 odst. 2 písm. c} a§ 87 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze ... Celý článek

 • Žádost ze dne 12. 7. 2018
  10.09.2018

  Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Povinný subjekt: Městská část Praha 3 Žadatel: =============================================... Celý článek

 • Žádost ze dne 13. 7. 2018
  10.09.2018

  Ve smyslu ust. §4a, zákona č. 106/1999 Sb. Vás tímto žádám o poskytnutí níže uvedené informace:   Žádám o poskytnutí kopie dokumentů, které zakládají právní titul MČ Praha 3 k tomu, ab... Celý článek

 • Žádost ze dne 25. 7. 2018
  10.09.2018

  Dobrý den,   tímto Vás jako zastupitel Městské části Praha 3 v souladu s ustanoveními § 51 odst. 3 písm. § 87 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze za současné apli... Celý článek

 • Žádost ze dne 21. 7. 2018
  10.09.2018

  Ve smyslu zákona č.106/ 1999  Sb., o  svobodném přístupu k informacím Vás  žádám o zpřístupnění následujících informací : 1. Žádám o zpřístupnění znaleckého posudku, na základě které... Celý článek

 • Žádost ze dne 26. 7. 2018
  10.09.2018

  Vážení,   dle  zákona  č.  106/1999 Sb.,  o  svobodném  přístupu  k informacím  Vás  žádám  o  poskytnutí informace  ve  věc... Celý článek

 • Žádost ze dne 26. 7. 2018
  10.09.2018

    Vážení,   dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o poskytnutí informace k dotačnímu řízení v letech 2015 - 2018, a to: 1. Celková částka vynalo... Celý článek

 • Žádost ze dne 29. 7. 2018
  10.09.2018

  Dobrý den, prosím o zaslání znaleckého posudku, podle kterého se stanovovaly ceny při privatizaci našich bytových domů Loudova 6,4, Biskupcova 53, 55, 57, 59 a 61. Tyto domy byly následně prohlášen... Celý článek

 • Žádost ze dne 26. 6. 2018
  07.09.2018

  Dobrý den, Chtěl bych Vás požádat o zaslání v elektronické podobě dokumentu: Smlouvu o pronájmu technologického zařízení kotelny v objektu č.p. 1878, v ulici Baranova 10, 130 00 Praha 3 - Žižkov, uz... Celý článek

 • Žádost ze dne 27. 6. 2018
  07.09.2018

  Městská část Praha 3, Odbor životního prostředí VĚC: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACE Vážení, na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění si Vás dovoluji požád... Celý článek

 • Žádost ze dne 27. 6. 2018
  07.09.2018

  Vážení, V této souvislosti bych Vás v režimu zákona č. 106/1999Sb. chtěl požádat o informaci ohledně discgolfového hřiště umístěné na pozemcích 2180/2 a 2180/3 v k.ú Žižkov(jedná se o doplnění info... Celý článek

 • Žádost ze dne 28. 6. 2018
  07.09.2018

  Dobrý den, Chtěl bych Vás požádat o zaslání v elektronické podobě dokumentů: Znalecký posudek o ceně nemovitosti - bytových jednotek v objektu Jana Želivského č.p. 2386, 2387, 2388, 2389 Pr... Celý článek

 • Žádost ze dne 1. 7. 2018
  07.09.2018

  Dobrý den, žádám podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím o sdělení následujících informací: Kolik činí aktuální průměrná výše nájmu v obecních bytech 1.kategorie (bytech v majet... Celý článek

 • Žádost ze dne 10. 7. 2018
  07.09.2018

  Transparency  lnternational - česká  republika, o. p. s. (dále jen „Žadatelka ") žádá na základě zákona  č. 106/1999 Sb.,o svobodném  přístupu  k informacím, ve znění ... Celý článek