• Žádost ze dne 10. 6. 2018
  29.06.2018

  Vážení, na základě zákona č. 106/1999Sb. Vás žádám o informace týkající se oplocení areálu Vysoké školy ekonomické na Jarově. Žádám Vás o informace, zda existence plotu byla řádně povolena, či niko... Celý článek

 • Žádost ze dne 8. 6. 2018
  29.06.2018

  Dobrý den, na základě zákona č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím jsem požádal o informace ohledně hospůdky na Parukářce. Odkázal mě na Vás místostarosta Ivan Holeček. Navrhoval jsem, že bych... Celý článek

 • Žádost ze dne 7. 6. 2018
  29.06.2018

  Věc: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozděj§ích předpisů Váženi, dovolte, abych se na Vás obrátila s žádostí o poskyt... Celý článek

 • Žádost ze dne 7. 6. 2018
  29.06.2018

  ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ DLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB. "0 POČTU VYDANÍCH A NEPŘEVZATÝCH VOLIČSKÝCH PRŮKAZŮ K PŘÍMÉ VOLBĚ PREZIDENTA" Dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění žádáme o poskytnutí i... Celý článek

 • Žádost ze dne 7. 6. 2018
  29.06.2018

  Žádost o poskytnutí informace (charakteristika): (podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů) děkuji za odpověď ze dne 5.6.2018, sp.zn. S UMCPJ 07821... Celý článek

 • Žádost ze dne 6. 6. 2018
  28.06.2018

  Dobrý den, prosím o zaslání Prohlášení vlastníka k budově č. p. 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, katastrální území Žižkov, v elektronické podobě (prosím o kompletní a podepsané prohlášení vl... Celý článek

 • Žádost ze dne 6. 6. 2018
  28.06.2018

  Dobrý den, SVJ Zelenky Hajského 1935/2 prosí na základě zákona oposkytnutí informace (§ 14 odst. 5 písm. d) zákon č. 106/1999 Sb.) o zaslání kompletního a podepsaného prohlášení vlastníka v elek... Celý článek

 • Žádost ze dne 4. 6. 2018
  27.06.2018

  Dobry den, na zaklade Zakona o svobodnem pristupu k informacim c. 106/1999 Sb. opakovane zadam o informaci tykajici se vyberoveho rizeni na pozici reditele Zakladni skoly nam. Jiriho z Podebrad 7-8... Celý článek

 • Žádost ze dne 4. 6. 2018
  26.06.2018

  Žádost o poskytnutí informace (charakteristika): (podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů) tímto Vás žádám o sdělení infonnace týkající se pozemní... Celý článek

 • Žádost ze dne 23. 5. 2018
  25.06.2018

  Dobrý den, na základě zákona č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím, bych Vás rád požádal o informace ohledně hospůdky na Parukářce. Rád bych zmapoval vznik a vývoj celé kauzy, což chápu, že by... Celý článek

 • Žádost ze dne 24. 5. 2018
  08.06.2018

  Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. MĚSTSKÁ ČÁST Praha 3 Úřad městské části odbor dopravy oddělení přestupkového řízení             &nbs... Celý článek

 • Žádost ze dne 17. 5. 2018
  06.06.2018

  ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. Povinný subjekt: Městská část Praha 3, Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3, IČ:00063517 Žadatel: V souladu s ustanoveními zákona č... Celý článek

 • Žádost ze dne 17. 5. 2018
  06.06.2018

  V Praze dne: 17. 5. 2018 Věc: žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Vážení, dovolte, abych se na Vás obrátil... Celý článek

 • Žádost ze dne 10. 5. 2018
  05.06.2018

    Úřad městské části Praha 3 Seifertova 51 130 00 Praha 3   Věc: žádost o informace dle zákona 106/1999 Sb.     Vážení,   dne 27.4.2018 bylo na grilovacích místech n... Celý článek

 • Žádost ze dne 9. 5. 2018
  04.06.2018

  AK Roubal – advokátní kancelář JUDr. Pavel Rouba l advokát Úřad městské části Praha 3 Odbor sociálních věcí Mgr. Ing. Fiala/2017/054 9. 5. 2018 Věc: Žádost o poskytnutí informací podle zákon... Celý článek

 • Žádost ze dne 3. 5. 2018
  01.06.2018

  NARODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV / ÚZEMNÍ OOBORNÉ PRACOVIŠTĚ V PRAZE Městská část Praha 3 Odbor výstavby Seifertova 51 130 59 Praha 3 NPÚ-311/34274/2018 Vylizuje /Iínka: Mgr. Dolejská /260 Spisový znak: 826 ... Celý článek

 • Žádost ze dne 2. 5. 2018
  31.05.2018

  DRUMEV Advokátní kancelář – Attorney At Law Mgr. Pavel Drumev, advokát Advokát a obhájce ve věcech právních Praha 1, Vodičkova 709/33, IČ 66221439, reg. č. ČAK 03454 Městská část Praha 3 Úřad m... Celý článek

 • Žádost ze dne 3. 5. 2018
  23.05.2018

  Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.~ o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Městská část Praha 3 - Úřad městské části Praha 3 Havlíčkovo nám. 700/9 ... Celý článek

 • Žádost ze dne 2. 5. 2018
  23.05.2018

  Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen "zákon o svobodném přís... Celý článek

 • Žádost ze dne 1. 5. 2018
  23.05.2018

  Žádost o poskytnutí informace (podle zákona č. I 0611999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, Žadatel: (u fyzické osoby jméno a příjmení, rok narození; u právnické osoby název) Adresa (bydliš... Celý článek