• Žádost ze dne 31. 1. 2018
  15.02.2018

  Vážení, oznamovatelka --- uvedla jako důkaz podporující tvrzení v řízení u Obvodního soudu pro Prahu 10 vedený pod č.j. --- v návrhu na předběžné opatření podle§ 400 a násl. zák. č, 292/2013 Sb.... Celý článek

 • Žádost ze dne 31. 1. 2018
  15.02.2018

  Vážení, na základě §14 zákona č. 106/1999Sb. bych Vás rád požádal o poskytnutí informací k jaké akci se vztahovalo kolaudační rozhodnutí odbory výstavby někdejšího ONV Praha 3 zn. Výst/5124/86/Pa... Celý článek

 • Žádost ze dne 23. 1. 2018
  15.02.2018

  ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. V souladu s ustanoveními zákona č . 106/1999 Sb. tímto žádám o poskytnutí následujících informací: Na stavbě na adrese Seifertov... Celý článek

 • Žádost ze dne 17. 1. 2018
  14.02.2018

  V minulém roce došlo k natečení fekálii do našeho sklepa. Při likvidaci havarie jsme zjistili. že je do naší kanalizace pravděpodobně nelegálně napojena kanalizace z vedlejšího pozemku a byla původem ... Celý článek

 • Žádost ze dne 17. 1. 2018
  14.02.2018

  V Praze dne 26. ledna 2018 Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Žadatelé tímto podávají žádost o poskytnutí i... Celý článek

 • Žádost ze dne 17. 1. 2018
  13.02.2018

  Datovou schránkou Poskytnutí informací dle zákona č. 10611999 Sb. Na základě vašeho sdělení ze dne 21.11.2017: "K Vaší žádosti Vám sdělujeme následující: vzhledem k tomu, že pozemek parc.č. 21831150 ... Celý článek

 • Žádost ze dne 9. 1. 2018
  09.02.2018

  V Praze dne 8. 1. 2018 Žádám Vás proto opětovně o řádné poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. Žádám Vás tedy o zaslání podrobného rozpisu výše investic do obecního majetku – domů před... Celý článek