• Žádost ze dne 8. 8. 2017
  28.08.2017

  Žádost o poskytnutí informací   Transparency Jntemational - Česká republika, o. p. s. (dále jen „žadatelka") žádá na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,... Celý článek

 • Žádost ze dne 26. 7. 2017
  03.08.2017

  Věc: Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. Vážení, dovolujeme si se na Vás touto cestou obrátit s žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu... Celý článek

 • Žádost ze dne 17. 7. 2017
  03.08.2017

  V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č . l 06/1999 Sb., žádám o sdělení, kdo provádí a odpovídá za současnou opravu přechodu na ulici Lipanská v Praze 3 -Žižkově, u styku ulic Seifeno... Celý článek

 • Žádost ze dne 29. 6. 2017
  18.07.2017

  Dobrý den, zajímalo by mne, kolik stála celostránková inzerce v dnešním Právu, u kterého je napsáno, že se jedná o partnerství s městskou částí Praha 3. Ptám se proto, že je to inzerce z veřejnýc... Celý článek

 • Žádost ze dne 30. 6. 2017
  18.07.2017

  Vážení, tímto žádám ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí následujících dokumentů: - veškerá rozhodnutí povolující zbudování stání pro popelnice obj... Celý článek

 • Žádost ze dne 30. 6. 2017
  18.07.2017

  Žádám dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí informace, zda bylo zahájeno řízení z moci úřední dle ust. § 129 odst. 2 stavebního zákona pro důvody uveden... Celý článek

 • Žádost ze dne 14. 7. 2017
  18.07.2017

  Dobrý den, dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vás žádám o poskytnutí následujících informací: Jakým způsobem vymáháte daňové nedoplatky... Celý článek

 • Žádost ze dne 16. 6. 2017
  11.07.2017

  Vážení, obracím se na Vás s žádostí o informace podle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. V souvislosti s usnesení RMČP3 č.355 ze dne 12.6.2017, č.j.386/2017 týkající se zámě... Celý článek

 • Žádost ze dne 21. 6. 2017
  11.07.2017

  Vážení,   tímto si Vás dovoluji požádat o informace ve smyslu ustanovení § 4a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a to informace, zda  bylo pří... Celý článek

 • Žádost ze dne 2. 6. 2017
  27.06.2017

  Vážení, společnost česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ: 04084063 , se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,... Celý článek

 • Žádost ze dne 5. 6. 2017
  27.06.2017

  Dobrý den, v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím tímto žádáme MČ Praha 3 o informace týkající se vybrané veřejné zakázky, jejímž zadavatelem je MČ Praha 3. Jedná &n... Celý článek

 • Žádost ze dne 5. 6. 2017
  14.06.2017

  V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím tímto žádáme MČ Praha 3 o informace týkající se vybrané veřejné zakázky, jejímž zadavatelem je MČ Praha 3. Jedná se o veřej nou... Celý článek

 • Žádost ze dne 3. 6. 2017
  14.06.2017

  ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. V souladu s ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb. tímto žádám o poskytnutí následující informace: Ke kterému datu byly odstraněny kon... Celý článek

 • Žádost ze dne 1. 6. 2017
  14.06.2017

  Tímto žádám o poskytnutí informací v souvislosti s možnou podporou kulturních aktivit pořádaných neziskovými subjekty na území MČ Praha 3. Zejména informace o formách takové podpory (např... Celý článek

 • Žádost ze dne 1. 6. 2017
  14.06.2017

  Tímto žádám o poskytnutí informací v souvislosti s možnou podporou kulturních aktivit pořádaných neziskovými subjekty na území MČ Praha 3. Zejména informace o formách takové podpory (např... Celý článek

 • Žádost ze dne 30. 5. 2017
  13.06.2017

  Podle zákona o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o odpovědi na následující dotazy: Předložila MČ Praha 3 záměr nabýt nemovité věci v rámci likvidačního zůstatku při likvidaci SZM ... Celý článek

 • Žádost ze dne 22. 5. 2017
  06.06.2017

  Vážený  pane inženýre, V návaznosti  na naši dřívější spolupráci bychom  Vás rádi požádali o vyhotovení  kopií určitých  listin, které jsou podstatnými listinamive stavebních... Celý článek

 • Žádost ze dne 13. 4. 2017
  29.05.2017

  Žádám tímto, v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím o následující informace: 1) *Kolik stížností bylo podáno *referenta odd. sociálně právní ochrany dětí od počátk... Celý článek

 • Žádost ze dne 5. 5. 2017
  29.05.2017

  ádám tímto, v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím o následující informace: 1) *Kolik stížností bylo podáno *referenta odd. sociálně právní ochrany dětí za rok 201... Celý článek

 • Žádost ze dne 19. 4. 2017
  15.05.2017

  Vážená paní, vážený pane, ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o í následující informaci:   Z usnesení Rady městské části č. 311 ze dne 7.5.2014 v... Celý článek