Žádost ze dne 5. 6. 2017

Dobrý den,

v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím tímto žádáme MČ Praha 3 o informace týkající se vybrané veřejné zakázky, jejímž zadavatelem je MČ Praha 3. Jedná  se  o veřejnou  zakázku  malého  rozsahu s názvem „Bořivojova  27 - interier" s interním číslem zakázky   „021021/2017"   a   identifikátorem   P17V00000013  viz   https://www. e-zakazky.cz/Profil ­ Zadavatel e/ad8af43d -e525-4e48-abb4-52deb4f805Sc/Zakazka/P1 7V00000013

 

Žádáme Vás  konkrétně o přílohu k uzavřené smlouvě  obsahující  cenovou specifikaci  dodávky.  Tato příloha  je  v samotné  smlouvě  uvedena  s  tímto  názvem:  ,,Příloha  č.  1-  Množstevní, cenová  a technická specifikace dodávky".

Poskytnutí informací očekáváme v souladu se zákonem ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí

žádosti. Informaci  požadujeme jako  právnická osoba  Nadační fond proti korupci, IČO  24821659,

zastoupená  ředitelem Karlem Škáchou.

 

Žádáme   o   zaslání  výše   uvedených   informací  v elektronické   podobě   na   elektronickou   adresu info@nfpk.cz   anebo  lze  využít  datovou  schránku   d6uvzp4.  Případně  lze  využít   korespondenční adresu: Nadační fond proti korupci, Revoluční 1082/8,110 00 Praha 1.


Dne 5.6.2017 byla na Úřad městské části Praha 3, Odbor organizační, doručena Vaše žádost o poskytnutí informace ve věci - příloha ke smlouvě Bořivojova 27 - interiér, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. K této Vaší žádosti Vám sdělujeme následující:

  • požadované informace Vám zasíláme v příloze

 

Ing. Mgr. Jonáš Merta

vedoucí odboru organizačního