Žádost ze dne 5. 6. 2017

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím tímto žádáme MČ Praha 3 o informace týkající se vybrané veřejné zakázky, jejímž zadavatelem je MČ Praha 3.

Jedná se o veřej nou zakázku malého rozsahu s názvem ., Bořivojova 27 - interier" s interním číslem zakázky 11021021/2017" a identifikátorem P17V00000013 viz https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/ad8af43d-e525-4e48-abb4-52deb4f8055c/Zakazka/P17V00000013

Žádáme Vás konkrétně o přílohu k uzavřené smlouvě obsahující cenovou specifikaci dodávky. Tato příloha je v samotné smlouvě uvedena s tímto názvem: .,Příloha č. 1 - Množstevní, cenová a technická specifikace dodávky".

Poskytnutí informací očekáváme v souladu se zákonem ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí :tádosti. Informaci požadujeme jako právnická osoba Nadační fond proti korupci, IČO 24821659, zastoupená ředitelem Karlem Škáchou. Žádáme o zaslání výše uvedených informací v elektronické podobě na elektronickou adresu info@nfpk.cz anebo lze využít datovou schránku d6uvzp4_ Případně lze využít korespondenční adresu: Nadačnf fond proti korupci, Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1.

S pozdravem,

V Praze S. června 2017


Vyřízení žádosti o poskytnutí informace

 

Dne 5.6.2017 byla na Úřad městské části Praha 3, Odbor organizační, doručena Vaše žádost o poskytnutí informace ve věci - příloha ke smlouvě Bořivojova 27 - interiér, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. K této Vaší žádosti Vám sdělujeme následující:

 

  • požadované informace Vám zasíláme v příloze

Ing. Mgr. Jonáš Merta

vedoucí odboru organizačního

 

Příloha: nabídka-kuchyně krycí list, nabídka-kuchyně rekapitulace, nabídka-kuchyně rozpočet II, nabídka-skříně krycí list, nabídka-skříně rekapitulace, nabídka-skříně rozpočet

Související dokumenty