Žádost ze dne 3. 6. 2017

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

V souladu s ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb. tímto žádám o poskytnutí následující informace:

Ke kterému datu byly odstraněny kontejne1y na tNděný odpad ze stanoviště na rohu ulic Orebitská a Řehořova. (Praha 3, katastrální území Žižkov).

Žádám, aby mi výše požadovaná informace byla zaslána elektronicky na následující elektronickou adresu pro doručování (zejména ve smyslu § 14 odst. 2 zákona č. 106/ 1999 Sb.):

V Praze dne 3. 6. 2017


Vyřízení žádosti o poskytnutí informace

 

Dne 3.6.2017 byla na Úřad městské části Praha 3, Odbor organizační, doručena Vaše žádost o poskytnutí informace ve věci - odstranění kontejnerů na tříděný odpad - roh Orebitská a Řehořova, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. K této Vaší žádosti Vám sdělujeme následující:

 

Uvedené sběrné místo č. 03/120 Orebitská – Řehořova bylo zrušeno na základě vybudování

podzemního kontejneru č. 03/040 Příběnická 1. Zrušení tohoto sběrného místa bylo provedeno k datu 12. 11. 2014.

 

 

 

Ing. Mgr. Jonáš Merta

vedoucí odboru organizačního

Související dokumenty