Žádost ze dne 21. 8. 2017

Dle zákona l. 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu  k informacím  Vás žádám o podání informaci (předložení textů či dostupný odkaz) na veřejnou vyhlášku MČ Praha 3 - konkrétne na vyhlášku č.j. OV/783/2013/Kw ze dne 17.6.2013, kterou se prodlužuje  platnost stavebního povolení pro stavbu objektu občerstvení a veřejných toalet s přísl


Dne 21.8.2017 byla na Úřad městské části Praha 3, Odbor organizační, doručena Vaše žádost o poskytnutí informace ve věci veřejná vyhláška  č.j.: OV/783/2013/Kw, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. K této Vaší žádosti Vám sdělujeme následující:

  • požadované informace Vám zasíláme v příloze

 

Ing. Mgr. Jonáš Merta

vedoucí odboru organizačního

 

Související dokumenty