Žádost ze dne 17. 7. 2017

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č . l 06/1999 Sb., žádám o sdělení, kdo provádí a odpovídá za současnou opravu přechodu na ulici Lipanská v Praze 3 -Žižkově, u styku ulic Seifenova a Táboritská, na pozemku parc. č . 1048.


Vyřízení žádosti o poskytnutí informace

Dne 19.7.2017 byla na Úřad městské části Praha 3, Odbor organizační, doručena Vaše žádost o poskytnutí informace ve věci oprava přechodu na ulici Lipanská, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. K této Vaší žádosti Vám sdělujeme následující:

Na přechodu pro chodce přes místní komunikaci Lipanská neprobíhá a ani neprobíhala žádná oprava přechodu samotného. Probíhala zde (částečně na vozovce a částečně i na chodníku) ale oprava rozsáhlé havárie plynovodního řadu v termínu od 17.06.2017 do 26.06.2017. Havárie byla Odboru dopravy ÚMČ Praha 3 nahlášena správcem inženýrské sítě telefonicky dne 19.06.2017. Zhotovitel havarijních prací má povinnost uvést vše do stavu před provedením prací, tzn. včetně dopravního značení. Zhotovitelem byla společnost Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., U Plynárny 1450/2a, 140 00 Praha 4, IČ: 471 16 471.

Dovolujeme si Vás ještě informovat, že se připravuje rekonstrukce vozovky komunikace Lipanská (v úseku Seifertova x Táboritská – Bořivojova) včetně stavebních úprav chodníku a přechodu pro chodce v dolní části komunikace u křižovatky s ulicemi Seifertova a Táboritská. K této rekonstrukci by mělo dojít ihned po opravě kanalizace a vodovodního řadu, která byla zahájena 26.07.2017, s termínem dokončení 30.09.2017.

Ing. Mgr. Jonáš Merta
vedoucí odboru organizačního

Související dokumenty