Žádost ze dne 1. 6. 2017

Tímto žádám o poskytnutí informací v souvislosti s možnou podporou kulturních aktivit pořádaných neziskovými subjekty na území MČ Praha 3.

Zejména informace o formách takové podpory (například partnerství či grant) a kritériích, které musí projekt splňovat.