Žádost ze dne 1. 6. 2017

Tímto žádám o poskytnutí informací v souvislosti s možnou podporou kulturních aktivit pořádaných neziskovými subjekty na území MČ Praha 3.

Zejména informace o formách takové podpory (například partnerství či grant) a kritériích, které musí projekt splňovat.


Vyřízení žádosti o poskytnutí informace

 

Dne 1.6.2017 byla na Úřad městské části Praha 3, Odbor organizační, doručena Vaše žádost o poskytnutí informace ve věci - podpora kulturních aktivit pořádaných neziskovými subjekty na území MČ Praha 3, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. K této Vaší žádosti Vám sdělujeme následující:

 

Možnosti podpory je možné rozdělit takto:

 

  1. Dotace:
    na podzim ZMČ vyhlásí zásady a programy pro poskytnutí dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 pro různé oblasti – v tomto případě Dotační program pro oblast kultura (viz. příloha),
  2. Jiná forma podpory:
    je možné např. požádat o záštitu paní starostku nebo radního pro kulturu, také o možnost spolupořadatelství s finanční podporou, nebo bez podpory, či např. o pronájem nějakého prostoru MČ Praha 3 pro akci.

 

Ing. Mgr. Jonáš Merta

vedoucí odboru organizačního

 

 

Příloha: Usnesení 217_Zásady_Dotační fond, Usnesení 220_Kultura

Související dokumenty