• Žádost ze dne 31. 8. 2017
  25.10.2017

  Věc: Obytný soubor Tulipa Trebešln                          &nb... Celý článek

 • Žádost ze dne 5. 9. 2017
  25.10.2017

  Žádám městskou část Praha 3 o poskytnutí následující informace v souladu se zákonem č. 106/ 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím: Prosím o poskytnutí kopie vyjádření, posouzení, stanoviska č... Celý článek

 • Žádost ze dne 20. 9. 2017
  25.10.2017

  Vážení, městská část Praha 3 řešila majetkoprávní  narovnání  užívacích  vztahů k zastavěnému pozemku parc. č. 2931/305 v k.ú. Žižkov stavbou garáží ve vlastnictví společnosti ORGREZ... Celý článek

 • Žádost ze dne 29. 9. 2017
  25.10.2017

  Vážení spoluobčané, lidé, Dle zákona č. 106/1999 Sb. Vás žádám o vytvoření přehledné tabulky a zodpovězení těchto bodů: ší obce v minulosti zaznamenáno jakési zařízení mimozemské rasy, tj. lé... Celý článek

 • Žádost ze dne 2. 10. 2017
  25.10.2017

  Dobry den, vzhledem k dalšímu pozaru tento víkend v opuštěném objektu Českeho rozhlasu Jeseniova 38, žádám o informace, jaké konkretní kroky a které odbory úřadu podniknuly oproti majitelum WH ESTA... Celý článek

 • Žádost ze dne 3. 10. 2017
  25.10.2017

  V souladu  se  zákonem  o  svobodném   přístupu  k informacím  si  Vás  tímto  dovoluji požádat  o  poskytnutí  informace, zda &nb... Celý článek

 • Žádost ze dne 4. 10. 2017
  25.10.2017

  Žádám Úřad městské části Praha 3 (,,Úřad") o poskytnutí následující informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím: Prosím o poskytnutí kopie jakéhokoli rozhodnut... Celý článek

 • Žádost ze dne 5. 10. 2017
  25.10.2017

  Žádám Úřad městské části Praha 3 (,,Úřad") o poskytnutí následující informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:   Prosím o poskytnutí kopie rozhodnutí... Celý článek

 • Žádost ze dne 10. 10. 2017
  24.10.2017

  Vážení, obracím se na Vás se žádostí o poskytnutí informací dle zák. č. 106/ 1999 Sb. týkající se údržby zeleně poblíž křižovatky ulic Pod Krejcárkem a Koněvova. Žádám Vás o informaci, zda MČ Pr... Celý článek

 • Žádost ze dne 30. 8. 2017
  24.10.2017

  Žádám Odbor výstavby úřadu městské části Praha 3 o poskytnuti informace, zda-liv roce 2013-2014, když Společenství domu na adrese Jeseniova, č.p.1726, IČ0:26475235 provedlo zateplení budovy, dostalo o... Celý článek

 • Žádost ze dne 16. 8. 2017
  18.09.2017

  Vážená paní starostko, Vážený pane starosto, Obracíme se na vás podle zákona 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím . Prosíme o laskavé zodpovězení následujících otázek: 1) Máte ve vaší ob... Celý článek

 • Žádost ze dne 21. 8. 2017
  18.09.2017

  Dle zákona l. 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu  k informacím  Vás žádám o podání informaci (předložení textů či dostupný odkaz) na veřejnou vyhlášku MČ Praha 3 - konkrétne na vyhlášku č.j. ... Celý článek

 • Žádost ze dne 28. 8. 2017
  18.09.2017

  S odvoláním na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších   předpisů   (dále   také „lnfZ"),   v souvislosti se změno... Celý článek

 • Žádost ze dne 31. 7. 2017
  28.08.2017

  Podle zákona o svobodném přístupu k ínformacím Vás žádám opětovně o odpověď na níže uvedené dotazy: Co vedlo Městskou část Praha 3 k porušení ust. zákona o hlavnim městě Praze (zák.č. 131/2000 Sb.)... Celý článek

 • Žádost ze dne 2. 8. 2017
  28.08.2017

  Dobrý den, jsem nájemcem bytu na adrese Praha 3 Českobratrská 274/9 ve vlastnictví MěČ Praha 3. V současné době probíhá částečná rekonstrukce jednolitého bloku domů s vchody na adresách Praha 3 Rok... Celý článek

 • Žádost ze dne 8. 8. 2017
  28.08.2017

  Žádost o poskytnutí informací   Transparency Jntemational - Česká republika, o. p. s. (dále jen „žadatelka") žádá na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,... Celý článek

 • Žádost ze dne 26. 7. 2017
  03.08.2017

  Věc: Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. Vážení, dovolujeme si se na Vás touto cestou obrátit s žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu... Celý článek

 • Žádost ze dne 17. 7. 2017
  03.08.2017

  V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č . l 06/1999 Sb., žádám o sdělení, kdo provádí a odpovídá za současnou opravu přechodu na ulici Lipanská v Praze 3 -Žižkově, u styku ulic Seifeno... Celý článek

 • Žádost ze dne 29. 6. 2017
  18.07.2017

  Dobrý den, zajímalo by mne, kolik stála celostránková inzerce v dnešním Právu, u kterého je napsáno, že se jedná o partnerství s městskou částí Praha 3. Ptám se proto, že je to inzerce z veřejnýc... Celý článek

 • Žádost ze dne 30. 6. 2017
  18.07.2017

  Vážení, tímto žádám ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí následujících dokumentů: - veškerá rozhodnutí povolující zbudování stání pro popelnice obj... Celý článek