Document Žádost o vydání kolaudačního souhlasu

11.09.2013 | PDF (Adobe Acrobat Reader) | 266.11 kB | Stáhnout >

Document Žádost o povolení předčasného užívání stavby

11.09.2013 | PDF (Adobe Acrobat Reader) | 267.56 kB | Stáhnout >

Document Oznámení změny užívání stavby

30.11.-1 | PDF (Adobe Acrobat Reader) | 158.88 kB | Stáhnout >

Document Žádost o vydání kolaudačního souhlasu

30.11.-1 | PDF (Adobe Acrobat Reader) | 266.11 kB | Stáhnout >

Document Ohlášení stavby

30.11.-1 | PDF (Adobe Acrobat Reader) | 220.22 kB | Stáhnout >

Document Oznámení změny o užívání stavby

30.11.-1 | PDF (Adobe Acrobat Reader) | 158.88 kB | Stáhnout >

Document Oznámení o užívání stavby

30.11.-1 | PDF (Adobe Acrobat Reader) | 264.87 kB | Stáhnout >

Document Žádost o stavební povolení

30.11.-1 | PDF (Adobe Acrobat Reader) | 216.8 kB | Stáhnout >