Změna trvalého bydliště

Přestěhoval jsem se, změnil jsem adresu trvalého pobytu, co mám udělat?

Změnu trvalého bydliště již zapsanou v základních registrech nebo informačním systému evidence obyvatel pokud je podnikatel občanem ČR nemusí podnikatel živnostenskému úřadu oznamovat.

Povinnost oznámit změnu sídla (dříve místa podnikání) zůstává zachována, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy ke změně došlo. K oznámení je možno použít Změnový list. Při osobní návštěvě vyplní změnový list referent(ka), elektronicky. Vydání výpisu ze živnostenského rejstříku po provedené změně podléhá správnímu poplatku 100 Kč, lze ho zaplatit v hotovosti v pokladně úřadu, či bezhotovostní platbou na živnostenském odboru. Bylo-li živnostenskému úřadu oznámeno, že při změně trvalého bydliště požaduje podnikatel změnit i místo podnikání na stejnou adresu, není povinen při změně bydliště změnu místa podnikání oznamovat.