Změna sídla

Jak postupovat při změně: sídla společnosti, nebo osoby statutárního orgánu obchodní firmy?

Podnikatel provede změnu v obchodním rejstříku. Obchodní rejstřík uvědomí živnostenský úřad          o provedené změně. Živnostenský úřad změnu zapíše do živnostenského rejstříku.

Tyto změny provedené v obchodním rejstříku podnikatel již živnostenskému úřadu neoznamuje. Pokud bude potřebovat vydat výpis ze živnostenského rejstříku, požádá o jeho vydání kterýkoli živnostenský úřad či kontaktní místo veřejné správy (Czech POINT).