Zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně

Mám povinnost oznamovat zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně?

Ano, provozovnou se pro účely živnostenského zákona rozumí prostor, v němž je živnost provozována.

Dle živnostenského zákona je zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně povinen podnikatel živnostenskému úřadu oznámit, výjimka je pro  automat a mobilní provozovnu. Mobilní provozovna je provozovna, která je přemístitelná a není umístěna na jednom místě po dobu delší než tři měsíce.