Vztah k sídlu

Musím nějak dokladovat vztah k sídlu? Pokud ano, jakým dokladem?

Ano, zákon požaduje, aby podnikatel doložil, že nemovitost či prostory, do nichž umístil své sídlo, užívá na základě řádného smluvního vztahu, vlastnického vztahu či souhlasu majitele. Doložení těchto skutečností zákon přesně nespecifikuje, bude se zejména jednat o nájemní smlouvu, kupní smlouvu, výpis z katastru nemovitostí, postačí však i písemné prohlášení vlastníka, případně osoby oprávněné nemovitostí, bytem nebo nebytovým prostorem jinak nakládat, že s umístěním souhlasí.

Vztah se prokazuje při prvním zápisu do některé evidence (živnostenského rejstříku, obchodního rejstříku, jiné evidence).

Živnostenský úřad je oprávněn i v průběhu provozování živnosti si takový doklad vyžádat i později.