Vydání živnostenského oprávnění

Kam všude musím ohlásit vydání živnostenského oprávnění?

Podnikatelé mohou od 1. 8. 2006 oznámit zahájení podnikatelské činnosti (ohlásit živnost), včetně údajů pro všechny instituce, tj. registrace pro daňové účely, plnění oznamovací povinnosti a dalších povinností vůči České správě sociálního zabezpečení, úřadům práce a zdravotním pojišťovnám přímo na živnostenském úřadě a to prostřednictvím podání Jednotného registračního formuláře (JRF). Pokud jste registraci neprovedli pomocí JRF, je nutné osobně jít a zajistit registraci na Finančním úřadě, zdravotní pojišťovně a Okresní správě sociálního zabezpečení.