Přerušení podnikání

Mohu na čas přestat s podnikáním a přerušit provozování živnosti, co mám udělat?

Předem písemně oznámit přerušení provozování živnosti na kterémkoliv živnostenském úřadě či kontaktním místě veřejné správy (Czech POINT). Možno použít formulář Změnový list.  Při osobní návštěvě vyplní změnový list referent(ka), elektronicky. Úkon nepodléhá správnímu poplatku. Živnostenský úřad uvědomí písemně podnikatele o provedeném zápisu do živnostenského rejstříku.

Pokud podnikatel nepoužije příslušný formulář, je nutné uvést základní identifikační údaje podnikatele, předmět nebo předměty podnikání, o které se jedná a dobu začátku a konce přerušení provozování živnosti ve tvaru den, měsíc rok. Provozování živnosti je přerušeno dnem doručení oznámení o přerušení provozování živnosti živnostenskému úřadu, nebo pozdějším dnem uvedeným v oznámení a končí dnem uvedeným v oznámení.