Označení provozovny

Jak mám označit provozovnu?

Provozovna musí být označena zvenčí, trvale a viditelně. Musí být uvedena obchodní firma, nebo název nebo jméno a příjmení včetně identifikačního čísla osoby. 

Pokud je provozovna určena spotřebitelům, musí být dále zvenčí trvale a viditelně uvedeno:

a) jméno a příjmení osoby odpovědné za činnost provozovny,

b) prodejní nebo provozní doba určená pro styk se spotřebiteli,

Spotřebitelem se rozumí podle zákona 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Počátek a konec uzavření provozovny je podnikatel povinen, nebrání-li tomu závažné důvody, označit předem na vhodném a zvenčí viditelném místě. Např. v případě dovolené, nemoci atd…