Identifikovat se občanským průkazem

Provozuji bazar a zastavárnu. Již se mi několikrát stalo, že návštěvník obchodu nabízející zboží se odmítl identifikovat občanským průkazem, prý nemám právo to po něm požadovat. Je to pravda?

Podle živnostenského zákona jste povinen s ohledem na provozovanou činnost před uzavřením smluvního vztahu  (tj. vykoupením nebo vzetím do zástavy) identifikovat osobu, která zboží nabízí a také vlastní zboží - předmět smluvního vztahu, vést evidenci o těchto skutečnos­tech, a to včetně data uzavření tohoto smluvního vztahu. Tato evidence musí být přístupná v provozovně, v níž dochází k identifikaci a kde se toto zboží nachází. Identifikací se rozumí u fyzické osoby jméno a příjmení, rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum narození, místo narození, pohlaví, trvalý nebo jiný pobyt a státní občanství; jde-li o podnikající fyzickou osobu, též její obchodní firma, odlišující dodatek nebo další označení, místo podnikání a identifikační číslo.

U právnické osoby obchodní firma nebo název včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení, sídlo, identifikační číslo nebo obdobné číslo přidělované v zahraničí; u osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členem, údaje jako u fyzické osoby.