vnitroblok Bezovka

Dobrý den,mám dotaz ohledně volného pobíhání psů ve vnitrobloku Bezovka.Každý den zde chodím se synem do školy,a většina pejskařů nerespektuje a ani neví,že psi zde nesmějí bez vodítka být.Proč nejsou v parku cedule? Dále chybí nad pískovištěm u laviček odpadkový koš. Jinak tento parčík je výkvětem Žižkova,a ostudou životního prostředí,kde se líbí akorát bezdomovcům a fetující mládeži.Zkuste se sem přijít někdy projít,ale pozor na zbytky chátrajících schodů,nebezpečí úrazu! Děkuji za vyjádření,s pozdravem Greifonerová

Vážená paní,
k Vaší e-mailové zprávě, týkající se stavu vnitrobloku Bezovka, Vám sdělujeme následující:
Zákaz volného pobíhání psů vyplývá z ustanovení vyhlášky hlavního města Prahy č. 6/2001 Sb. HMP, o ochraně veřejné zeleně. Na plochách zeleně, kde ze zákazu není povolena výjimka, toto ustanovení platí a tabulky zakazující pohyb psů bez vodítka zde neumisťujeme. Postïh neukázněných  držitelů psů je záležitostí  městské policie.

Koš na Vámi uvedeném místě chybí z toho důvodu, že tyč, která jej má držet, byla vylomena vandaly. Bude provedena oprava a koš znovu osazen.

Zároveň Vás chceme informovat, že v současné době se zadává studie obnovy vnitrobloku včetně zeleně v ulici Ondříčkově. Kompletní projektová dokumentace by měla být dokončena v r. 2012, předpokládaný termín realizace je podzim 2012 – jaro 2013.

S pozdravem
RNDr. Jana Bosáková (oddělení správy zeleně)