obnova dřevin

Dobrý den, před nějakým časem jsem vznášela na webu městské části dotaz ohledně stromů v prostoru Basilejského náměstí (jeho západní polovině) - konkrétně šlo o lípu (již druhou či třetí v pořadí), která byla ze zdravotních důvodů odstraněna. Na dotaz ohledně náhradní výsadby zněla odpověď, že se zde bude měnit dopravní uspořádání a náhradní dřeviny zde plánovány nejsou. Nicméně ve volném prostoru zde byl vytvořen květinový záhon. V místě s takovou dopravní frekventovaností by jistě obnova dřevin, které zde původně byly, byla funkčnější z hlediska mikroklimatického i hygienického. Dále by mě zajímalo, o jakou změnu dopravního uspořádání tedy mělo jít, v platném ÚP ani v konceptu žádná taková změna není. Předem děkuji za reakci. S pozdravem, Ing. Tlustá

Dobrý den,
na podzim v roce 2009 připravil odbor technické správy majetku a investic jednoduchý návrh sadovnických úprav na Basilejském náměstí, nicméně Výbor pro územní rozvoj a majetek ZMČ Praha 3 z důvodu předpokládané úpravy křižovatky realizaci sadovnických úprav zahrnující i výsadbu alejových stromů nedoporučil. Záhony, které zde od roku 2010 pravidelně osazujeme, mají za úkol dočasně pozvednout estetickou úroveň tohoto veřejného prostranství. Otázku budoucí úpravy křižovatky oddělení správy zeleně neřeší. Obraťte se, prosím, na odbor územního rozvoje.
S pozdravem
Ing. Jana Caldrová (vedoucí oddělení správy zeleně)