keře na parukářce

Dobrý den, nemám snad ani otázku,jenom bych ráda podotkla že by mě zajímalo kdo je zodpovědný za zeleň v parku Parukářka.To snad ani nejsou"zahradníci" kteří umí zacházet ze zelení. Co tam provedli z keřovým porostem! Aby se snad o něj nemuseli starat, tak ho rovnou uřezali až u země. Ono nestačí pořádání "velkolepých hlučných akcí" že vše žívé uteče. Ale zničili všechno, kde poslední zbytky ptactva mohlo hnízdit. Doufám, že Vás zajímá i tento názor. Děkuji V.V.

Dobrý den,
k Vašemu e-mailu, který nám byl přeposlán, Vám sděluji následující:

V parku na vrchu sv. Kříže (Parukářce) byla provedena úprava svahů s převážně náletovými dřevinami tvořícími prakticky neprostupné porosty. V nich bylo množství již odumřelých či odumírajících keřů i menších stromů a stav těchto ploch víceméně znemožňoval jejich údržbu. Z tohoto důvodu zde byla provedena probírka a vyčištění porostů, perspektivní dřeviny byly zachovány. Pokud jde o řez keřů „u země“, takto prováděné zmlazení keřů je v péči o zeleň běžnou praxí a většina keřů opět obroste. Husté nepěstěné houštiny nelze v prostředí městského parku ponechávat . Ptáci se v hojném počtu vyskytují a hnízdí i v parcích, kde jsou keřové porosty obvyklým způsobem udržovány, a na vrchu sv. Kříže je pro ptactvo stále mnoho vhodných stanovišť.

S pozdravem
Jana Bosáková (Odbor technické správy majetku a investic / odd. správy zeleně)