Příspěvek na bydlení

Dobrý den, můžu si zažádat o příspěvek na bydlení když je u mne trvale hlášena dcera, která u mne ale nebydlí, má tam pouze doručovací adresu. Děkuji za odpověď

Dobrý den, k Vašemu dopisu sděluji následující: Společně posuzované osoby v příspěvku na bydlení jsou všechny osoby hlášené v bytě. Zákon o státní sociální podpoře povoluje výjimku v případech, kdy žadatel o příspěvek na bydlení prokáže, že osoba trvale opustila domácnost (nevztahuje se na dobu kdy osoba studuje nebo pracuje a z tohoto důvodu se nezdržuje v bytě žadatele) a minimálně tři měsíce se v bytě nezdržuje. Většinou dokládají žadatelé např. prohlášení majitele domu a spolunájemníků že  jim je známo že se osoba v domě nezdržuje, potvrzení o odhlášení ze služeb, uzavření  podnájemní nebo nájemní smlouvy vylučované osoby v jiném subjektu a další, většinou listinné důkazní prostředky ke své žádosti o vyloučení osoby, která má v bytě trvalé bydliště.

Pokud budete mít důkazní prostředky o tom, že osoba, kterou chcete vyloučit, trvale opustila domácnost, je možné na základě podané žádosti, ji z žádostí o příspěvek na bydlení vyloučit a vy si budete moc požádat o příspěvek na bydlení.

Přeji hezký den.
Ludmila Nováčková (vedoucí pracoviště SSP v Praze)