poplatek za psa - změna trvalého bydliště

A ještě jednou ohledně psa. Tento týden mi byla doručena složenka z Prahy 9 na zaplacení poplatku 1.500,-. Zjistila jsem, že částka se skládá ze 750,- Kč, které nebylo uhrazeno na minulé pololetí, neboť mi nebyla doručena složenka. Tuto částku uhradím příští týden a na dalších 750,-(již toto pololetí) jsem domluvená, že uhradím do července a složenka na další poletí bude doručena v srpnu, ale to už bych měla dostat složenku z Prahy 3. Ale jsem trochu zmatená z toho, že když budu měnit trvalé bydliště v dubnu, ale poplatek za první pololetí budu hradit Praze 9. Jestli se nebude nějak půlit nebo prostě zaplatím za první poletí ještě Praze 9 a od sprna už Praze 3? Nevím, jestli můj dotaz dobře pochopíte, napsala jsem to asi zmateně, ale ztrácím se v tom :) Moc Vám děkuji za odpověď a přeji krásné velikonoční svátky, s pozdravem

Dobrý den,
Pro Vaši informaci:
Poplatek za psa platíte té městské části, ve které máte oficiálně vedené  trvalé bydliště. Pokud se během roku přestěhujete, dělí se poplatek mezi obecní úřady, kde máte trv. bydliště alikvotními podíly a ve výši, která je pro tu kterou obec stanovena.

Praha jako obec má stanoven poplatek ve všech městských částech stejně, tj. 1.500,- ročně.

Zjednodušeně a prakticky řečeno: poplatek začínáte  platit od 1. dne následujícího měsíce poté, co se v té nové městské části přihlásíte k trvalému pobytu (což je nejjasněji doložitelné datem, kdy Vám byl vydán nový občanský průkaz s novou adresou).

Logicky z toho vyplývá, že v tom původním trv. bydlišti poplatek přestáváte platit ukončením měsíce, ve kterém jste se přestěhovala.

Vaší povinností ze zákona je nahlásit každou změnu, která má vliv na výši a stanovení  poplatku (tedy i na jeho eventuální další neplacení) do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala. Jste tedy povinna na Praze 9 do 15 dnů od získání nové občanky nahlásit ukončení poplatkové povinnosti a k tomuto datu požádat o vypočtení alikvotního podílu z ročního poplatku za letošní rok. 

Poté se s občankou dostavíte do odd. poplatků Prahy 3, kde k 1. dni následujícího měsíce   psa přihlásíte a doplatíte zbytek částky z ročního poplatku už naší městské části.

S pozdravem
Eva Kallistová (vedoucí oddělení poplatků)