rekonstrukce a revitalizace

Dobrý den, jakožto nový obyvatel Prahy 3, který každodenně skrze tuto městskou část cestuje a žije v ní bych se rád zeptal na následující: 1) je v plánu revitalizace a rekonstrukce prostoru křižovatky Ohrada (oprava chodníků, výsadba stromů, zkulturnění zastávky busů a jejich okolí, výsadba a lepší údržba zeleně, odstranění heren) 2) je v plánu rekonstrukce a revitalizace ulice Koněvova v dolní čási (pod Ohradnou směrem do centra), která je jedním slovem odporná? Stačilo by zrekonstruovat chodníky, vysadit stromy, upravit parkovací stání a ve spolupráci s majiteli domů přispět na rekonstrukci fasád? 3) Jak nyní vypadá plánovaná změna prostoru žižkovského nákladového nádraží (kompletní zbourání, nahrazení multifunkční čtvrtí s byty, službami apod.). Celé Praze 3 by to nesmírně pomohlo stejně, jako například Praze 5 pomohlo zbourání Tatrovky a postavení nového centra na Smíchově) Omlouvám se za obsáhlost dotazu a předem děkuji za odpověď. Pokud by byl ke kterémukoliv projektu otevřen workshop nebo možnost poslat návrhy/připomínky od občanů, rád se zapojím a přispěji tak ke kvalitnějšímu vzhledu Prahy 3, která nyní nepatří k nejhezčím čtvrtím... s pozdravem Martin P.

Vážený pane, na část z dotazů jsem se zde pokusil odpovědět za náš odbor. Současně dotazy přeposílám kolegům z odboru dopravy a odboru technické správy majetku a investic. Ti by se mohli snad lépe vyjádřit k problémům ohledně komunikací a zeleně.

Ad 2)

Dle našich informací připravuje TSK rekonstrukci ulic Husitské a Koněvovy. Jedná se právě o úpravu komunikací a hlavně o zřízení bezpečnějších

přechodů pro pěší. Náš odbor pořídil několik studií, které navrhují zpřístupnění parku na Vrchu Vítkově z ulic kolmých na Husitskou a Koněvovu. Včetně řešení Tachovského

náměstí. Od těchto záměrů ale k realizacím vede ještě dlouhá příprava, protože se řešení dotýká také soukromých pozemků, pozemků HMP a vlastní investice jsou poměrně vysoké. Studie jsou k nahlédnutí na našem pracovišti : Lipanská 9, 5.podlaží výtahem.

Ad 3)

Původně byly vlastníkem všech pozemků a pronajímatelem překladiště České dráhy.

V současné době je již ale severní část nákladového nádraží prodána firmám, které zde připravují výstavbu obchodního centra a bytů (Discovery Group a.s, CCZ a.s., Pražská projekt a.s.). Aktuálně se zde dokončuje projednání dokumentace pro územní řízení.

V jižní části připravuje Sekyra Group s Českými dráhami také výstavbu bytů, ale ještě po nějaký čas zdezřejmě poběží kontejnerová překládka.

Předpokladem k tomu však je nutnost změny územního plánu.Do doby, než si firma ČSKD INTRANS, s.r.o. zajistí a vybuduje nové překladiště, dle našich informací směrem více na východ města, snad v katastru Hrdlořezy

MČ P3 objednala (v pořadí již několikátou verzi) novou urbanistickou studii, která se dokončila v září 2010. Jde o řešení „kompromisní“, které se má pokusit sjednotit zájmy (a již získané kroky) vlastníků pozemků se zájmy městské části s pokyny pořizovatele (Odbor územního plánu MHMP) a zpracovatele územního plánu (ÚRM).

Studie má posloužit jako podklad pro projednání návrhu změny Z2600/00, který má být projednán na úrovni HMP v rámci „významných rozvojových území“ (+ ostatní nádražní plochy k regeneraci). Studie je k nahlédnutí také na našem pracovišti.

ÚRM (Útvar rozvoje města) ale výslednou podobu může změnit (pořizuje k ní studii SEA), nebo se její projednání může zablokovat nesouhlasem vlastníků.

Současně je MK ČR vedeno také správní řízení, které hlavní budovy na NNŽ buď nechá zapsat do seznamu nemovitých kulturních památek, nebo nikoliv. Výsledek řízení nám k dnešnímu dni ale není znám.

S pozdravem
Zdeněk Fikar, (odbor územního rozvoje ÚMČ P3), telefon 222 116 147