konzumace alkoholu na veřejnosti

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda stále platí vyhláška nebo nařízení o zákazu pití alkoholických nápojů v Biskupcově ulici až po vozovnu Žižkov. Denně totiž zde popíjejí různá individua, močí kde se dá a použité lahve od alkoholu pohazují do přilehlé zeleně. Tento problém se týká hlavně úseku od Želivského ulice po kino Aero. V jiných městech, ze zpráv ve sdělovacích prostředcích, to řeší ihned pokutou a tito lidé si to pak rozmyslí popíjet zde . Tady se neděje nic. Děkuji

Dobrý den,
požívání alkoholických nápojů ve Vámi uvedené lokalitě je zakázáno obecně závaznou vyhláškou č. 12/2008 Sb. hl. m. Prahy., kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích. Nerespektování tohoto zákazu je strážníky za splnění zákonných podmínek řešeno v blokovém řízení, v opačném případě je věc oznámena příslušnému správnímu orgánu.
S pozdravem
Ing. Dušan Machoň (ředitel OŘ MP Praha 3)