oprava chodníků

Dobrý den, bydlím v Bořivojově ulici na Praze 3 a v neděli 6. května 2012, tedy v době, kdy většina obcí má dokonce vyhlášku o dodržování klidu a zakazuje, či alespoň žádá občany, aby nevyužívali hlučné přístroje v neděli, tedy v den, který je obecně považován za den pracovního klidu a odpočinku, mě probudí v 7:00 v ranních hodinách dělníci, rozebírající chodník a házející kostky do plechového kontejneru? Vzhledem k tomu, že se jedná o práci na veřejném chodníku (resp. zřejmě na kanálech, při kterém je rozebírán veřejný chodník), předpokládám, že se jedná o práci na objednávku městské části. Nutno podotknout, že se celá akce konala v nepřímé blízkosti mého bytu a dokonce za zavřenými okny, a dle dalších spoluobčanů vyhlížejících z oken vzbudila celou ulici. Vše vygradovalo ve 13:00, kdy k nedělnímu obědu začaly vrtat zbíječky. Hluk opět přehlušil vlastní slova. Dle informací dostupných na internetu se v této ulici nestala žádná havárie. Můžete mi tak, prosím, podat vysvětlení, z jakého důvodu se práce na chodníku konají v neděli, považované za den klidu, když se nejedná o havárii a práce nejsou naplánovány na všední dny? Děkuji za odpověď.

Vážená paní,
k Vaší stížnosti na hluk v Bořivojově ul.č.?? dne 6.5.2012 sděluji následující:

  • chápu Vaše rozhořčení ale bohužel je v dnešní hektické době běžné, že firmy pracují stále a to i o sobotách, nedělích a státních svátcích vzhledem k požadovaným termínům na odevzdání díla
  • asi by bylo bývalo vhodné dotázat se pracovníků způsobující hluk z které jsou firmy a stěžovat si tam, možná by se zjistilo, že mají povoleny práce i během sobot a nedělí, i v těchto případech je ale možné obrátit se  na Městskou policii
  • zatím nám není nic známo o vyhlášce zakazující hlučné práce o víkendech v Praze, omezení hlučných prací je dáno pouze vyjádřením hygienického orgánu k předmětné stavbě, některé činnosti však nelze provádět tzv.“potichu“, tj.bourání  asfaltových a betonových povrchů, nakládání suti atd.
  • veřejný chodník je veřejný tím, že jej užívá veřejnost, jinak je jeho  majitelem Hlavní město Praha nikoliv Městská část
  • Městská část Praha 3 opravy chodníků na svém území nezajišťuje, tyto práce zajišťuje Technická správa komunikací hl.m.Prahy, Řásnovka 8, Praha 1 takto Magistrátem hl.m.Prahy pověřená organizace pro správu a údržbu, Městská část Praha 3 pouze poskytuje na opravy chodníků značné finanční částky (pro r.2012 – 30,0mil.Kč)
  • vzhledem k tomu, že v Bořivojově ul.2 – 8 a 7 -23 má probíhat rekonstrukce mozaikového chodníku se zahájením 10.5.2012  pro objednatele TSK hl.m.Prahy dotovaná z prostředků Městské části Prahy 3, předmětný hluk způsobily zřejmě pracovníci správců inženýrských sítí v chodníku (voda, plyn, přípojky elektro, kabelové rozvody televize atd.), kteří se snažili těsně před vlastní rekonstrukcí povrchu chodníku provést ještě nezbytné opravy a úpravy svých zařízení

Doufám, že jsem alespoň trošku vysvětlil problematiku oprav chodníků pro veřejnost, které bohužel zase vadí hluk. Ale ono to opravdu jinak nejde. Takže prosím vydržte, budete mít pěkné chodníky.

S pozdravem
Jaroslav Svoboda (Odbor technické správy majetku a investic/oddělení technické)