Hluk z přestavby

Dobrý den, bydlím v zprivatizovaném domě, jsme společenství vlastníků, byty máme převedené do osobního vlastnictví. Již čtvrt roku dva nájemníci provádějí kompletní, mimořádně hlučné rekonstrukční práce, včetně výměny oken, elektrického a plynoveho vedení etc etc. Oba vlastníci bytu v domě nebydlí (jeden žije v Rakousku, druhý mimo dům a jde též o cizího státního příslušníka). Můj byt se nachází přímo pod byty, kde práce probíhají. A protože jsem, coby důchodkyně, stále doma, byt se stal v podstatě neobyvatelný, práce probíhájí i o víkendu. Několikrát jsem žádala písemnou i ústní formou a sdělení termínu do kdy rekonstrukce budou trvat, relevantní odpověď jsem nedostala.Vedení našeho společenství se k celému problému staví "vlažně", nebydlí v bezprostřední blízkosti a dva ze tří členů jsou celý den v zaměstnání. Táži se,prosím,zda je povinností majitelů bytů-investorů ohlásit vlastníkům dalších bytů, nebo vedení společenství, do kdy tyto mimořádně hlučné práce budou trvat, zda je možné na nich požadovat cosi jako harmonogram prací s konkrétními termíny. Děkuji za odpověď. Iva B.

Dobrý den,
povinnosti a odpovědnost stavebníka při přípravě a provádění staveb upravuje ust. § 152 zákona č.183/2006 Sb.,stavební zákon. Zde se mimo jiné uvádí, že o zahájení prací na stavbách osvobozených od povolení je povinen stavebník v dostatečném předstihu informovat osoby těmito pracemi přímo dotčené.
S pozdravem Ing. J. Kozáková (OV ÚMČ Praha 3)