Parkování, zóna placeného stání

 • Jaké jsou potřebné doklady pro výdej parkovacích karet?
 • Kdy a kde si můžu parkovací karty koupit?
  • odbor dopravy, Oddělení dopravy v klidu, Perunova 5
 • V kterých ulicích mohou parkovat rezidenti a v kterých návštěvníci?
 • Je možné v zóně placeného stání vyhradit konkrétní parkovací místo?
  • Pouze pro osoby zdravotně  postižené a několik určených orgánů veřejné správy. Pro ostatní tato možnost není.
 • Je možné parkovaní návštěvníků i v modré zóně?
 • Bude zóna placeného stání i na Jarově? Od kdy a jak bude vypadat?
  • Rozšíření zóny placeného stání na celé území Prahy 3 bylo již schváleno. V současné době je hl.m. Praha   připravováno výběrové řízení na správce této zóny. Přesný termín ještě nelze určit. Reálně lze uvažovat o polovině roku 2013. Rozdělení do jednotlivých oblastí naleznete zde.

Závady na komunikacích

 • Kam je možno se obrátit s připomínkami k technickému stavu komunikací?
  • Nejlépe přímo na vlastníka komunikace, kterým je Technická správa komunikací hl. m. Prahy. Buď zde nebo na tel. 222 780 099.
 • Co mám dělat v případě, že se mi stal úraz v důsledku špatně schůdného chodníku?

Dopravní značení

 • Kam nahlásit poškozenou, vyvrácenou značku?
  • Nejlépe přímo na vlastníka komunikace, kterým je Technická správa komunikací hl. m. Prahy. Buď zde nebo na tel. 257 015 838.
 • Kde můžu požádat o umístění dopravní značky a kde se dozvím zda je nějaká dopravní značka povolena?

Zvláštní užívání komunikace (zábory komunikací)

 • Jaké doklady jsou potřebné k povolení záboru?
  • Seznam potřebných dokladů naleznete na zádní straně formuláře  - ODKAZ na formulář - Žádost o zvláštní užívání komunikace
 • Kde se dozvím zda je konkrétní zábor povolen?

Ostatní