stavební povolení

Dobrý den, potřebujeme vyřídit vyjádření stavebního odboru, případně odboru památkové péče pro výměnu oken v bytovém domě na Vinohradech. Jakým způsobem postupovat? Jaké podklady je třeba předložit? Dům se nachází na Korunní ulici, Praha 3. Děkuji Petr Zich bytové družstvo Královské Vinohrady

Dobrý den,
Úřad Městské části Praha 3, odbor výstavby, jako věcně a místně příslušný stavební úřad se k výměně oken nevyjadřuje, protože tyto udržovací práce v souladu s ust. § 103 odst. 1 písm. e) stavebního zákona nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. Před započetím prací je nutné požádat odbor památkové péče Magistrátu hl.m. Prahy ( Jungmannova 29, Praha 1)o vydání závazného stanoviska k Vašemu záměru.
S pozdravem
Ing.J.Kozáková (OV ÚMČ Praha 3)