Ostromečská

Dobrý den, bydlím v Ostromečské ulici a dozvěděl jsem se o chystané privatizaci bytů. Chtěl bych se tímto prostřednictvím emailu pozeptat zda se budou privatizovat byty v této ulici, cca kdy a kolik bude stát přibližně 1 metr čtvereční. Děkuji moc za odpověď

Vážený pane,
domy (mimo jiné i domy Ostromečská 3/448, 5/395, 7/436, 9/437) uvedené v článku "Do privatizace se znovu zařadilo přes tisíc bytů" ze dne 25.3.2011 uveřejněného na webových stránkách Městské části praha 3, byly vyřazeny z Fondu bydlení, ale zatím nebyly zařazeny do přípravy na prodej, takže není znám časový horizont prodeje a cena bytových jednotek.

Privatizace na Městské části Praha 3 se uskutečňuje takto:
Domy pro přípravu na prodej doporučuje "Výbor pro majetek Městské části Praha 3", toto doporučení schvaluje Rada městské části Praha 3. V případě, že je dům zařazen do přípravy na prodej, prověřuje se po stránce geodetické, stavebně technické a po stránce majetkoprávních vztahů tak, aby byl tzv. "čistý" a nebránilo nic samotnému měření jednotlivých bytových jednotek a společných částí domu, za účelem vypracování Prohlášení vlastníka. Při měření zároveň prohlíží bytové jednotky a společné části domu znalec za účelem vypracování Znaleckého posudku.

Na základě Prohlášení vlastníka je dům rozdělen na jednotky a jednotky jsou oceněny dle platných právních předpisů v době přijetí záměru prodeje domu.

Po vypracování Prohlášení vlastníka a Znaleckého posudku je předkládán Návrh usnesení o prodeji jednotek v předmětném domě Radě městské části Praha 3, která ho doporučí Zastupitelstvu městské části Praha 3 ke schválení. Po schválení usnesení o prodeji jednotek v předmětném domě konkrétním oprávněným nájemcům za cenu stanovenou dle znaleckého posudku v Zastupitelstvu městské části Praha 3, je oprávněnému nájemci zaslána závazná Nabídka k odkoupení předmětné bytové jednotky, kterou užívá na základě nájemní smlouvy.

Pronajaté bytové jednotky, nacházející se v předmětné budově, jsou prodávány s odpovídajícím spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a odpovídajícím spoluvlastnickým podílem na převáděné stavební parcele (parcelách) a převáděných pozemcích jejich nájemcům, a to tak, jak stojí a leží. Smlouva o převodu vlastnictví jednotky s nájemcem bytové jednotky bude uzavřena teprve poté, co budou uhrazeny platby související s nájmem bytové jednotky a službami spojenými s užíváním bytové jednotky. Více viz. " Soubor pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3", který naleznete na http://www.praha3.cz/oblasti-pusobnosti/byty-nebytove-prostory-a-privatizace/privatizace.html (www.praha3.cz /IV. etapa privatizace/ Soubor pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3).

Oprávnění nájemci domu jsou vždy včas, ze strany Městské části Praha 3, informováni dopisem o společnosti, která bude za městskou část provádět měření za účelem vypracování Prohlášení vlastníka a o znalci, který bude oceňovat bytové jednotky.

S pozdravem
Petra Jůzová (Odbor majetku, odd. právní a privatizace)