Nová pravidla pro přidělování obecních bytů

Kdy budou v platnosti nová pravidla pro přidělování obecních bytů?

Usnesením RMČ  č. 331 ze dne 25.5.2016 byla schválena nová pravidla bytové politiky městské části Praha 3, která nabývají účinnosti dnem 1.6.2016 a již jsou zveřejněna na webových stránkách Prahy 3.