Kdy proběhne privatizace

V harmonogramu přípravy jednotlivých bytových domů na prodej, uveřejněném na vašich webových stránkách, je u termínu našeho panelového domu uveden rok 2016, proběhne opravdu v letošním roce privatizace ?

Bylo rozhodnuto, že před prodejem panelových domů bude provedena jejich revitalizace. Prodej bytů se může uskutečnit až po dokončení revitalizace, městská část musí zaúčtovat hodnotu investic do majetku, ke kterému dosud vykonává práva vlastníka, tzn. že bytové jednotky v těchto domech budou zařazeny do prodeje až po zaúčtování investic do revitalizace. Termín prodeje je závislý na termínu dokončení stavebních prací.