Telefonní seznam a e-mailové kontakty Úřadu MČ Praha 3
Ústředna: tel. 222 116 111
Recepce: Havlíčkovo nám. 9, tel. 222 116 200
  Lipanská 9, tel. 222 116 261
  Seifertova 51, tel.: 222 116 404
Podatelna

podatelna@praha3.cz

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů

  Havlíčkovo nám. 9 , tel.: 222 116 397
 

Seifertova 51, tel.: 222 116 429

Místo, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob podle zákona 106/1999 Sb.

Elektronická podatelna e-mail: podatelna@praha3.cz

ID datové schránky: eqkbt8g

Poštovní adresa: Úřad městské části Praha 3, Seifertova 51, 130 85 Praha 3

Fakturační údaje: IČ: 00063517
DIČ: CZ00063517
Číslo účtu: 27-2000781379/0800
   
Ověřování listin a podpisů Czech POINT, Lipanská 9, tel.: 222 116 205, 222 116 206
Zelená linka tel.: 800 879 404 – zde lze pokládat dotazy, týkající se občanských průkazů, cestovních dokladů a přihlášení k trvalému pobytu.
Telefonovat můžete v době úředních hodin.
ID datové schránky ÚMČ eqkbt8g
   
   
E-mailové adresy na jednotlivé odbory či osoby naleznete v telefonním seznamu.

Správa webu: web@praha3.cz

Úřední hodiny

Úřední deska je umístěna v recepci radnice, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3
El. úřední desku naleznete zde.