Videozáznam ze 7. jednání Zastupitelstva MČ Praha 3 ze dne 22. 9. 2015