Videozáznam ze 6. jednání Zastupitelstva MČ Praha 3 ze dne 16. 6. 2015