Videozáznam ze 5. jednání Zastupitelstva MČ Praha 3 ze dne 22. 5. 2015