Videozáznam ze 4. jednání Zastupitelstva MČ Praha 3 ze dne 30. 4. 2015