Videozáznam z 8. jednání Zastupitelstva MČ Praha 3 ze dne 22. 12. 2015