Videozáznam z 3. jednání Zastupitelstva MČ Praha 3 ze dne 17. 3. 2015