Videozáznam z 22. jednání Zastupitelstva MČ Praha 3 ze dne 9. 9. 2014