Videozáznam z 21. jednání Zastupitelstva MČ Praha 3 ze dne 17. 6. 2014