Videozáznam z 20. jednání Zastupitelstva MČ Praha 3 ze dne 18. 3. 2014