Videozáznam z 2. jednání Zastupitelstva MČ Praha 3 ze dne 9. 12. 2014