Videozáznam z 1. jednání Zastupitelstva MČ Praha 3 ze 4. 11. 2014