Videozáznam ze 17. jednání Zastupitelstva MČ Praha 3 ze dne 25. 9. 2013