Videozáznam z 18. jednání Zastupitelstva MČ Praha 3 ze dne 5. 11. 2013