Videozáznam z 16. jednání Zastupitelstva MČ Praha 3 ze dne 15. 8. 2013