Videozáznam z 15. jednání Zastupitelstva MČ Praha 3 ze dne 18. 6. 2013